Samsvarserklæring

Vi bekrefter herved at alle Rune-Jakobsen Design treprodukter overholder EU-forordning (EC) nr. 1935/2004, EU-rammeforordning nr. 1395/2004 og forordning (EC) 2023/2006 mht. varer knyttet til mat.

Følgende produkter er gyldige:

Skjære- og serveringsbrett i tre fra Rune-Jakobsen Design

Det er også bekreftet at Rune-Jakobsen Design er registrert og under kontroll av Fødevarestyrelsen. Vi viser til inspeksjonsrapporten på vår nettside

www.rune-jakobsen.com

Sporbarhetsprosedyre ved tilbakekalling: Hvert produkt har en produksjons-/leveringsdato som tilbakekalling kan finne sted fra.


Bruksbegrensninger

    Ikke legg i oppvaskmaskinen
  • Må ikke brukes til andre formål enn matlaging / tilberedning

Ved ytterligere spørsmål, vennligst kontakt oss.

September 2020

Torben Rune Jakobsen
Rune-Jakobsen Design