Försäkran om överensstämmelse

Vi bekräftar härmed att alla Rune-Jakobsen Design träprodukter överensstämmer med EU-förordning (EG) nr 1935/2004, EU:s ramförordning nr 1395/2004 och förordning (EG) 2023/2006 ang. varor associerade med mat.

Följande produkter är giltiga:

Skär- och serveringsbrickor i trä från Rune-Jakobsen Design

Det är också bekräftat att Rune-Jakobsen Design är registrerat och under kontroll av det danska veterinär- och livsmedelsverket. Vi hänvisar till besiktningsrapporten på vår hemsida

www.rune-jakobsen.com

Spårbarhetsprocedur vid återkallelse: Varje produkt har ett produktions-/leveransdatum från vilket återkallelse kan ske.


Användningsbegränsningar

    Sätt inte i diskmaskinen
  • Använd inte för andra ändamål än matlagning/matlagning

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

September 2020

Torben Rune Jakobsen
Rune-Jakobsen DesignAlla leveranser är koldioxidneutrala
Drivs av Shopify Planet